HOME Wie zijn wij Projecten Nieuws Contact

Wie zijn wij

Red Castle transformeert diversen bestaande panden  met kwaliteit, lef en creativiteit in Zuid Holland

Bij alle bouwprojecten staan de kernwaarden kwaliteit, lef en creativiteit voorop. Een project realiseren binnen het beschikbare budget en de beoogde planning, met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en onderhoud. En, belangrijker nog, met een goede begeleiding van de koper of opdrachtgever. Red Castle  bouwt immers voor mensen. Mensen die een fijne plek zoeken om te wonen, werken en recreëren.
Een verouderd kantoorgebouw, leegstaande school of ander groot pand… Red Castle ziet de kansen. Vaak zijn er legio mogelijkheden om een gebouw een tweede leven te geven en weer rendabel te maken. We denken vanuit de behoefte van jongeren, studenten,en ouderen Op zoek naar betaalbare en goede woon- en werkruimtes. Ook kijken we naar de mogelijkheden om een gebouw actief te laten bijdragen in het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk.
Bij het uitvoeren van een Quickscan door een van onze partners van een leegstaande gebouw worden door ons een aantal scenario’s geschetst om het pand succesvol te transformeren. Hieruit volgt vaak een plan met daarin:
Het ontwerp tot een niveau op basis waarvan wet- en regelgeving getoetst kunnen worden en de investeringen en opbrengsten kunnen worden bepaald;
Een principeverzoek dat bij de gemeente ingediend kan worden omtrent de medewerking m.b.t. de uitvoering;
Een marktanalyse, financierings- en marketingplan; ruimtelijke onderbouwing en benodigd tekenwerk.

wij actief op het gebied van

  • Woning- en utiliteitsbouw;
  • Bouwservice;
  • Projectontwikkeling;
  • Herbestemming;
  • Vastgoedbeheer;